היפ הופ HIPPIE

חושבת הרבה איך להסביר מזה ההיפהופ היפי, מרגישה שזה הלב שלי בחוץ ככה יושב על ספסל ברוטשליד יחף.‎מרגישה שזה כל מה שיש לי בפנים ובחוץ מתערבב‎מרגישה שזה פיסה ממני במתכת‎תמיד אהבתי מילים, תמיד אהבתי היפהופ, כזה בועט ואומר את המילים כמו שהן לא מנסה להיות מה שהוא לא פשוט וחד. מדובר. אמת.
‎תמיד הייתי היפית, מרגישה את היקום בכל הגוף, להיות היפית זה להיות טבעי בעיני, זה לחפש את הפשוט, זה להאמין ולא לוותר. זה לתת חופש לחיים להיות חיים‎. להיות היפ הופ היפי זאת זווית חשיבה אחרת ‎של לקחת את העוצמה מכל העולמות ולעשות מזה משהו אחר‎זה ההפך מהגדרות. זה לשחרר.

היפ הופ היפי